Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepmuzycznydemo.pl
(zwany dalej Regulaminem)
 OBOWIĄZUJE od 25 MAJA 2017r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem), znajdującego się na stronie internetowej www.sklepmuzycznydemo.pl (zwanej dalej Stroną internetową) określa prawa i obowiązki Stron w zakresie korzystania i świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. Właścicielem Sklepu (zwanym dalej Sprzedawcą) jest Anna Pruciak, z siedzibą w Pile, kod pocztowy: 64-920, ul. Kossaka 110a, wpisany do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta Piły nr.10478, NIP7641251840, REGON 570329626

3. Za pośrednictwem sieci internetowej Sklep internetowy prowadzi sprzedaż, rezerwację towarów i usług  (zwanych dalej Rzeczami), których obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalny w myśl przepisów prawa polskiego.

4. Sprzedaż Rzeczy, o których mowa w ust. 3 prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

5. Poprawne korzystanie ze Sklepu wymaga posiadania przez Kupującego: dostępu do Internetu, poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej akceptującej pliki typu cookies oraz czynnie i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§ 2. Zawarcie umowy zawartej na odległość
 

1. Informacje o Towarach zamieszczone na Stronie internetowej, a w szczególności ich opisy, właściwości oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca, w szczególności, zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany oferty Sklepu,
b) zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu,
c) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

3. W celu przeglądania oferty Sklepu oraz dokonania wyboru Rzeczy nie jest wymagana rejestracja na Stronie internetowej Sklepu.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest rejestracja na Stronie internetowej Sklepu oraz uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Kupujący akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.

5.Informujemy że oferowane przez nas produkty są wolne od wad i dokładamy wszelkich

   starań aby takie były.

6.Na wszystkie towary udzielamy 24 miesięcznej gwarancji

§ 3. Składanie zamówień

1. W celu skutecznego złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest prawidłowo wypełnić, znajdujący się na Stronie internetowej Sklepu, formularz zgłoszeniowy i przesłać go Sprzedawcy, za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W formularzu zgłoszeniowym Kupujący zobowiązany jest podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, a w szczególności imię, nazwisko, adres wysyłki, numer telefonu kontaktowego i adres email. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego należy rozumieć wypełnienie wszystkich jego rubryk oraz podanie danych zgodnych ze stanem rzeczywistym.

2. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

3. W terminie 1 dnia od złożenia przez Kupującego zamówienia, Sprzedawca potwierdzi Kupującemu za pomocą poczty elektronicznej fakt złożenia zamówienia, przy czym potwierdzenie to nie stanowi potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, tym samym w momencie potwierdzenia Kupującemu fakt otrzymanie zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje, w momencie kiedy Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną o zmianie statusu zamówienia na „potwierdzone”.

5. Do zawarcia umowy sprzedaży Rzeczy wskazanych w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.

6. W przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo, a także w sytuacji, gdy proponowana oferta stała się niemożliwa do zrealizowania wskutek zmiany cen Towaru lub jego braku Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia lub odmowy jej realizacji.

§ 4. Cena

1. Minimalna wartość towaru w zamówieniu to 15,00 zł.

2. Ceny Towarów podane na Stronie internetowej Sklepu mają charakter wiążący od chwili przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.

3. Wszystkie ceny Towarów, znajdujące się na Stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, lecz nie zawierają kosztów przesyłki, o których mowa w § 6 i 7 niniejszego Regulaminu.


§ 5. Sprzedaż na kredyt

1. Sprzedaż na kredyt obsługuje firma kredytowa „SANTANDER”. Raty przewidziane są w przypadku zakupów o wartości nie mniejszej niz 100 zł i nie większej niż 50000 zł.

2. Sprzedaż na kredyt obsługuje firma "CREDIT-AGRICOLE". Raty przewidziane są w przypadku zakupów o wartości nie mniejszej niz 500 zł i nie większej niż 20000 zł.

§ 6. Sposób dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Realizacja zamówień na terytorium Rzeczypospolitej Polski odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, i operatora publicznego Poczta Polska SA. zgodnie z obowiązującym u przewoźnika regulaminem świadczenia usług

2. Opłata za dostarczenie zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polski wynosi:

 

WYSYŁKA FIRMA KURIERSKA

Waga paczki od 1 kg do 30 kg

 

Wartość zamówienia

Przelew

Pobranie

do 398 zł brutto

14,00 zł

19,00 zł

od 399zł brutto

0,00 zł

0,00 zł

 

WYSYŁKA POCZTA POLSKA

Waga paczki do 1 kg i nie przekraczająca ustalonych gabarytów

 

Wartość zamówienia

Przelew

Pobranie

do 398zł brutto

12,00 zł

25,00 zł

od 399 zł brutto

0,00 zł

13,00 zł

 

 

3. Dopuszczalne gabaryty przesyłki dla Poczty Polskiej to: wysokość 30 cm, szerokość 30 cm, głębokość 15 cm, waga do 1 kg.

4. W przypadku wagi paczki powyżej 30 kg - wycena transportu indywidualnie.

5. Realizacja zamówień poza terytorium Rzeczypospolitej Polski musi być skonsultowana z naszym pracownikiem pod telefonem: 67 215 37 17,  ewentualnie drogą elektroniczną: sklep@sklepmuzycznydemo.pl

 

 

6. Sprzedający wysyła towar Kupującemu natychmiast po potwierdzeniu realizacji zamówienia i odnotowaniu płatności (nie dotyczy płatności  § 7 ust. 1 pkt a).

 

7. Czas realizacji złożonego zamówienia:

a) towar znajdujący się w magazynie wewnętrznym: 1-2 dni robocze od momentu potwierdzenia zamówienia

b) towar znajdujący się w magazynie zewnętrznym: około 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia

c)  towar sprowadzany z magazynu producenta i na indywidualne zamówienie: około 14-30 dni roboczych. Dokładna informacja zostanie przesłana po złożeniu zamówienia, a nasza firma dołoży wszelkich starań, aby czas ten był jak najkrótszy.

8. Klient zobowiązany jest w momencie doręczenia rozpakować i sprawdzić przesyłkę przy kurierze lub listonoszu czy nie wystąpiły podczas transportu uszkodzenia mechaniczne. W razie stwierdzenia takiego uszkodzenia należy niezwłocznie spisać z kurierem lub listonoszem protokół szkody oraz zawiadomić o zaistniałym fakcie pracownika sklepu.


9. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej bez podania przyczyn i z winy klienta, kupujący może zostać obciążony kosztami: roboczogodziny magazyniera, przy wykonywania czynności pakowania, materiału zużytego na opakowanie i wysyłki w obie strony. Dodatkowymi obciążeniami wobec klienta, który nie wywiązał się z umowy kupna sprzedaży, będzie koszt magazynowania towaru, naliczany od dnia wejścia nie przyjętego towaru na magazyn. Nie odebranie przesyłki pobraniowej jest narażaniem firmy SKLEP MUZYCZNY DEMO na finansowe straty. Chcemy również przypomnieć iż klienta ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty odebrania [
§ 8. Odstąpienie od umowy]

§ 7. Formy płatności

1. Należność za dane zamówienie równa jest sumie cen wszystkich zamawianych rzeczy oraz kosztów ich transportu.

a) za pobraniem - możesz przy odbiorze przesyłki zapłacić gotówką za Swoje zamówienie kurierowi, który Ci je dostarczył. Kwota płatna przy odbiorze nie może być jednak wyższa niż 12000 PLN dla przesyłek kurierskich, 500 zł dla Poczty Polskiej. Przygotuj odliczoną kwotę. Wybierając tę opcje płatności, przesyłka zostanie zrealizowana najszybciej, ponieważ towar wysyłany jest po złożeniu zamówienia a nie tak jak w przypadku innych płatności po pojawieniu się płatności na koncie.


b) przelew na konto - przelewasz należną kwotę za towar i transport na nasze konto za pośrednictwem Swojego banku lub poczty. Wpłaty należy dokonać na numer konta wygenerowany dla każdego klienta indywidualnie. Numer widoczny jest  po złożeniu zamówienia jak również w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji.
Jeżeli z jakiegoś względu numer nie został wygenerowany lub zostaje odrzucony przez Państwa bank prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie obsługi sklepu. W tej sytuacji wpłaty można dokonać na konto:

SANTANDER BANK POLSKA
 nr konta: 51 1500 1041 1210 4001 0100 0000


c)Płatność PayU
W imieniu firmy SKLEP MUZYCZNY DEMO obsługą płatności elektronicznych zajmuje się firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, która występuje jako pobierający opłatę (np. rejestrze transakcji dokonanych kartą).

Kanały płatności obsługiwane przez PayU S.A.:

* karty płatnicze - karty VISA, MasterCard;

* e-przelewy - Alior Bank, BOŚ Bank, Bank BPH, Przelewy24 Bank Zachodni WBK, Płacę z City Handlowy, Eurobank, ING, Inteligo, Credit Agricole Bank Polska, mTransfer, MerituBank, Millennium Bank, MultiTransfer, PEKAO S.A.,Płacę z PKO, Deutsche Bank, BNP Paribas, Paylink Idea,


d) płatność internetowa (karty płatnicze i inne)realizowana za pośrednictwem systemu przelewy24.pl. Przeprowadzanie płatności jest proste i wygodne dla Klienta. Płatności z wykorzystaniem kart płatniczych w tym: VISA, MasterCard, Diners Club, JCB, American Express, SOLO i innych. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

e) płatności w systemie ratalnym - towar zostaje wysłany po załatwieniu wszystkich niezbędnych formalności dotyczących umowy ratalnej - czyli po jej podpisaniu.

 

f) płatność gotówkowa – punkt odbioru osobistego.


§ 8. Odstąpienie od umowy


1. Zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014 roku i późniejszymi zmianami o "Prawach konsumenta" (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia odbioru Rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

 

2. W przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisywanych na informatycznych nośnikach odstąpienie od umowy jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy nie zostało usunięte oryginale opakowanie.

3. W przypadku treści cyfrowych odstąpienie od umowy jest możliwe wówczas, gdy konsument nie wyrazi zgody na użycie treści przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

4. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w trybie ust. 1 powyżej może zostać zrealizowane przez Kupującego:

 

a) przesłanie drogą elektroniczną, na następujący adres e-mailowy: sklep@sklepmuzycnydemo.pl

b) przesłanie drogą pocztową pisemnej,

informacji o odstąpieniu od umowy sprzedaży.Sklep Muzyczny DEMO
Ul. Kossaka 110a
64-920 Piła

 

Ja……………………………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy …………………………………………………………………………………………………………, numer faktury/paragonu……………………………………………………,

Data zawarcia umowy to ……………………………………………, data  odbioru ……………… .

 

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Adres ………………………………………………………………….

Data………………………………………………………………………….

Przesyłkę należy nadać na adres:
SKLEP MUZYCZNY DEMO
UL. KOSSAKA 110A
64-920 PIŁA

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na podstawie ust. 1 powyżej, Kupujący jest obowiązany do zwrotu Rzeczy w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, w stanie niepogorszonym, z dokumentem zakupu. Zwrotu Rzeczy należy dokonać na następujący adres:

SKLEP MUZYCZNY DEMO
UL. KOSSAKA 110A
64-920 PIŁA

 

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego koszt przesyłki i opakowania Rzeczy do Sprzedawcy pokrywa Kupujący.

7. W przypadku przesyłania Rzeczy przez Kupującego do Sprzedawcy, prosimy na oryginale opakowania towaru nie umieszczać żadnych naklejek, w tym etykiet, znaczków, itp. a wysyłaną rzecz umieścić zapakowaną w oryginalne opakowanie w dodatkowym opakowaniu.

8. Kupujący odstępujący od umowy zawartej na odległość zostanie poinformowany drogą elektroniczną o przyjęciu do magazynu zwróconego towaru.

9. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Kupującego od umowy i zgodnie z Ustawą, przedsiębiorca ma obowiązek, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrotu konsumentowi wszelkich płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem, że jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy do przedsiębiorcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorca, to przedsiębiorca musi zwrócić konsumentowi jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia, np. jeśli przedsiębiorca oferuje dostarczanie swoich towarów zakupionych w sklepie internetowym za pośrednictwem poczty i firmy kurierskiej, a konsument odstępując od umowy odesłał do przedsiębiorcy towar kurierem, przedsiębiorca musi dokonać zwrotu kosztów wysyłki jedynie do wysokości kosztów wysyłki za pośrednictwem poczty. Zwrot kwot uiszczonych z tytułu umowy zawartej na odległość następuje w sposób podany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwrotu Rzeczy, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne w razie niezgodności Towaru z umową

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27-07-2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać w formie pisemnej.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie terminu zauważenia wady, dane Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamowany Towar należy przesłać na następujący adres:

Sklep Muzyczny Demo

ul. Kossaka 110a

64-920 Piła

z informacją o przyczynach reklamacji, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni od doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

6. Sprzedawca informuje, iż nie dokonuje wymiany Towaru na inny Towar z oferty.


7. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca kieruje na adres Konsumenta podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia, o ile co innego nie wynika z treści reklamacji.

8.Informujemy że każdy Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania

   reklamacji i dochodzenia roszczeń.Dostępne są one na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników

   konsumentów,organizacji społecznych,do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,Wojewódzkich

   Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji

   i Konsumentów

   https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

   https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

   https://ec.europa.eu/consumers/odr/

   Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów jest dobrowolne dla obu stron

 

§ 10. Zamieszczanie oraz udostępnianie treści na Stronie internetowej Sklepu

1. Kupującego obowiązuje zakaz zamieszczania na Stronie internetowej Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

 

2. W razie powzięcia przez Kupującego informacji o fakcie zamieszczenia treści naruszającej postanowienia niniejszego paragrafu, Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania zamieszczanych przez Kupujących treści oraz ich usuwania jeśli stwierdzi, że mogą one naruszać Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz powodować uszczerbek dla dobrego imienia Sprzedawcy. Sprzedawca nie prowadzi jednak uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

 

4. Zamieszczane przez Kupujących treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy.

 

Ochrona danych i Polityka prywatności 

1. Sprzedawca jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

 

2. Sprzedawca przechowuje, przetwarza i zabezpiecza dane osobowe Kupujących z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29-08-1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone w bazie danych sklepu w celu realizacji złożonego zamówienia lub w celach marketingowych według zgody Kupującego.

 

3. Kupujący składający zamówienie jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celu realizacji zakupu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Sprzedawcy lub innych firm jest dobrowolna.

 

4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. W celu usunięcia danych osobowych lub ich modyfikacji prosimy o kontakt pod następującym adresem e-mailowym: sklep@sklepmuzycznydemo.pl

 

5. W celu przejrzenia oferty Sklepu oraz dokonania wyboru Towarów, nie wymagane jest podawania przez Kupującego danych osobowych, jednakże rejestracja danych osobowych, w tym imię, nazwisko, firma, NIP, email, numer telefonu, adres zamieszkania lub dostawy, jest możliwa w każdej chwili i dobrowolna. Dane osobowe podane w formularzu są wykorzystywane wyłącznie przez Sprzedawcę, w związku z obsługą Kupującego przez Sprzedawcę i świadczeniem przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego usług, a w szczególności do realizacji zamówień oraz do kontaktu mailowego oraz telefonicznego ze strony Sprzedawcy oraz przesyłania newslettera Sprzedawcy. W chwili, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę jego dane osobowe mogą być wykorzystywane przez Sprzedawcę w celach marketingowych oraz udostępnione innym firmom.

Infolinia:

Dodatkowe informacje o Towarach i usługach Sprzedawcy można uzyskać kontaktując się z infolinią pod numerem telefonu: 67 215 37 17 lub pisząc na adres e-mailowy: sklep@sklepmuzycznydemo.pl


Nasi konsultanci są do Państwa dyspozycji przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 - 17:00, w soboty od 9:00 - 13:00.