Kontrabasy

Hora B100 - kontrabas 1/2

Hora B100 - kontrabas 1/2

DOSTĘPNA 1 SZTDOSTĘPNA 1 SZT
10 516,50 zł
Rabat: 5 %
Hora B100 - kontrabas 1/4

Hora B100 - kontrabas 1/4

DOSTĘPNY DOSTĘPNY
10 516,50 zł
Rabat: 5 %
Stagg EDB 3/4 BK - kontrabas elektryczny

Stagg EDB 3/4 BK - kontrabas elektryczny

DOSTĘPNE 2 SZTDOSTĘPNE 2 SZT
3 018,60 zł
Rabat: 10 %
Hora B400C - kontrabas 4/4

Hora B400C - kontrabas 4/4

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
50 036,50 zł
Rabat: 5 %
Hora B400 Gamba - kontrabas 4/4

Hora B400 Gamba - kontrabas 4/4

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
48 060,50 zł
Rabat: 5 %
Hora B300C - kontrabas 4/4

Hora B300C - kontrabas 4/4

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
46 075,00 zł
Rabat: 5 %
Hora B300 Gamba - kontrabas 4/4

Hora B300 Gamba - kontrabas 4/4

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
44 593,00 zł
Rabat: 5 %
Hora B200 - kontrabas 4/4

Hora B200 - kontrabas 4/4

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
15 409,00 zł
Rabat: 5 %
Hora B200 - kontrabas 3/4

Hora B200 - kontrabas 3/4

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
14 687,00 zł
Rabat: 5 %
Hora B100 - kontrabas 3/4

Hora B100 - kontrabas 3/4

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
11 314,50 zł
Rabat: 5 %
Hora B100 - kontrabas 4/4

Hora B100 - kontrabas 4/4

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
11 314,50 zł
Rabat: 5 %
Hora B100 G - kontrabas 3/4

Hora B100 G - kontrabas 3/4

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
11 314,50 zł
Rabat: 5 %
Hora B100 - kontrabas 1/2

Hora B100 - kontrabas 1/2

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
10 516,50 zł
Rabat: 5 %
Hora B110 - kontrabas 3/4

Hora B110 - kontrabas 3/4

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
10 355,00 zł
Rabat: 5 %
Hora B110 - kontrabas 4/4

Hora B110 - kontrabas 4/4

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
10 355,00 zł
Rabat: 5 %
Hora B110 - kontrabas 1/2

Hora B110 - kontrabas 1/2

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
9 880,00 zł
Rabat: 5 %
Hora B110 - kontrabas 1/4

Hora B110 - kontrabas 1/4

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
9 880,00 zł
Rabat: 5 %
Hora B100 Z - kontrabas 3/4

Hora B100 Z - kontrabas 3/4

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
9 775,50 zł
Rabat: 5 %
Hora B120 - kontrabas 3/4

Hora B120 - kontrabas 3/4

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
9 395,50 zł
Rabat: 5 %
Hora B120 - kontrabas 4/4

Hora B120 - kontrabas 4/4

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
9 395,50 zł
Rabat: 5 %
Hora B120 - kontrabas 1/2

Hora B120 - kontrabas 1/2

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
8 702,00 zł
Rabat: 5 %
Hora B120 - kontrabas 1/4

Hora B120 - kontrabas 1/4

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
8 702,00 zł
Rabat: 5 %
Hora B100 - kontrabas 1/10

Hora B100 - kontrabas 1/10

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
8 445,50 zł
Rabat: 5 %
Hora B100 - kontrabas 1/8

Hora B100 - kontrabas 1/8

CHWILOWO BRAKCHWILOWO BRAK
8 445,50 zł
Rabat: 5 %