Dźwięk w muzyce - czym jest? Podstawowe pojęcia i terminy.

06-06-2024

Dźwięk w muzyce to podstawowy element, który zapisuje się za pomocą nut na pięciolinii. Nuty reprezentują różne wysokości dźwięków, a ich kombinacje tworzą melodie i harmonie. Dźwięki różnią się częstotliwością, co wpływa na ich wysokość, oraz amplitudą, co decyduje o głośności. Dźwięk jest fundamentem każdej kompozycji muzycznej, pozwalając na tworzenie różnorodnych utworów i aranżacji. Poniżej dowiesz się więcej na temat tego, czym jest dźwięk, a także jakimi terminami opisujemy go w kontekście tworzenia muzyki.

Czym tak właściwie jest dźwięk?

Definicja dźwięku:
Dźwięk to fala mechaniczna rozchodząca się w ośrodku materialnym, takim jak powietrze, woda czy metal. W muzyce dźwięk zapisuje się za pomocą nut, które reprezentują jego wysokość i czas trwania.

Jak powstaje dźwięk:
Dźwięk powstaje, gdy coś drga – na przykład struna gitary, membrana bębna lub struny głosowe człowieka. Te drgania przenoszą się na otaczające powietrze, tworząc fale dźwiękowe, które docierają do naszych uszu.

Fizyczne właściwości dźwięku:

 1. Częstotliwość: Mierzona w hercach (Hz), określa liczbę drgań na sekundę. Częstotliwość decyduje o wysokości dźwięku – im wyższa częstotliwość, tym wyższy dźwięk.
 2. Amplituda: Określa maksymalne wychylenie fali dźwiękowej, co przekłada się na głośność dźwięku – im większa amplituda, tym głośniejszy dźwięk.
 3. Fala dźwiękowa: Długość fali to odległość między kolejnymi szczytami fal dźwiękowych. Faza określa punkt w cyklu falowym.

Nuta

Definicja nuty:
Nuta to symbol muzyczny używany do zapisu dźwięków na pięciolinii. Każda nuta ma swoją nazwę, wysokość oraz wartość rytmiczną.

Jak zapisywane są nuty na pięciolinii:
Nuty zapisuje się na pięciolinii, gdzie każda linia i przestrzeń między liniami reprezentują różne wysokości dźwięków. Nuty mogą mieć różne wartości czasowe, wskazując, jak długo dźwięk powinien być grany.

Różne rodzaje nut (takt 4/4):

 • Cała nuta: Najdłuższa nuta, trwa cały takt.
 • Półnuta: Trwa pół taktu.
 • Ćwierćnuta: Trwa ćwierć taktu.
 • Ósemka: Trwa ⅛ taktu.
 • Szesnastka: Trwa 1/16 taktu.

Oktawa

Definicja oktawy:
Oktawa to przedział między dwoma dźwiękami, gdzie jeden ma dokładnie dwa razy większą częstotliwość niż drugi. Oktawa obejmuje osiem dźwięków na skali diatonicznej.

Jak są rozmieszczone dźwięki w oktawie:
Dźwięki w oktawie są uporządkowane w taki sposób, że każdy kolejny dźwięk ma wyższą częstotliwość. Na przykład w skali C-dur oktawa zaczyna się od C i kończy na kolejnym C.

Znaczenie oktawy w różnych instrumentach muzycznych:
Oktawy są kluczowe dla struktury muzyki. Na przykład, pianino ma 88 klawiszy, które obejmują siedem i pół oktawy, co pozwala na szeroki zakres dźwięków i harmonii.

Skala muzyczna

Definicja skali muzycznej:
Skala muzyczna to sekwencja dźwięków uporządkowanych według wysokości. Skale są podstawą do tworzenia melodii i harmonii.

Różne rodzaje skal:

 • Durowa: Skala o jasnym, wesołym brzmieniu. Przykład: C-dur (C, D, E, F, G, A, B, C).
 • Molowa: Skala o smutnym, melancholijnym brzmieniu. Przykład: A-moll (A, B, C, D, E, F, G, A).
 • Chromatyczna: Składa się z dwunastu półtonów w obrębie jednej oktawy.

Przykłady i znaczenie skal w muzyce:
Skale są używane do komponowania muzyki, improwizacji oraz aranżacji utworów. Na przykład, skala durowa jest często stosowana w muzyce pop i klasycznej, podczas gdy skala molowa jest popularna w bluesie i rocku.

Akordy

Definicja akordu:
Akord to kombinacja trzech lub więcej dźwięków granych jednocześnie. Akordy są podstawą harmonii w muzyce.

Jak tworzy się akordy:
Akordy tworzy się, łącząc różne nuty zgodnie z określonymi zasadami. Na przykład, akord durowy składa się z pierwszej (toniki), trzeciej (tercji) i piątej (kwinty) nuty skali.

Różne rodzaje akordów:

 • Durowe: Jasne i radosne. Przykład: C-dur (C, E, G).
 • Molowe: Smutne i melancholijne. Przykład: A-moll (A, C, E).
 • Zwiększone: Brzmią nieco napięcie. Przykład: C+ (C, E, G#).
 • Zmniejszone: Brzmią tajemniczo i niepokojąco. Przykład: Cdim (C, Eb, Gb).

Akordy stanowią podstawę wielu gatunków muzycznych i są kluczowe dla tworzenia harmonii w utworach.

Harmonia

Definicja harmonii:
Harmonia to współbrzmienie dwóch lub więcej dźwięków granych jednocześnie. Jest to jedna z podstawowych zasad muzyki, która tworzy tło dla melodii i dodaje głębi utworowi.

Zasady harmonii w muzyce:
Harmonia opiera się na akordach i ich progresjach. Istnieją określone reguły, jak dobierać akordy, aby tworzyć harmonijne i przyjemne dla ucha kombinacje. Progresje akordów są sekwencjami akordów, które są używane w różnych stylach muzycznych.

Przykłady zastosowania harmonii:

 • Muzyka klasyczna: Utwory Bacha i Beethovena są pełne skomplikowanych harmonii.
 • Muzyka jazzowa: Jazz często korzysta z bogatych, złożonych harmonii, w tym akordów rozszerzonych.
 • Muzyka pop: Współczesna muzyka pop często używa prostych progresji akordów, które są łatwe do zapamiętania i śpiewania.

Melodia

Definicja melodii:
Melodia to sekwencja dźwięków o różnych wysokościach, grana w określonym rytmie. Jest to najważniejsza część utworu, która jest najczęściej rozpoznawalna i zapamiętywana przez słuchaczy.

Różnice między melodią a harmonią:

 • Melodia: Pojedyncza linia dźwięków, która tworzy główny temat utworu.
 • Harmonia: Współbrzmienie wielu dźwięków, które tworzą tło i wsparcie dla melodii.

Jak tworzyć melodyjne linie:

 • Skale: Używanie różnych skal do tworzenia melodycznych linii.
 • Rytm: Zróżnicowanie rytmu, aby melodia była ciekawa.
 • Powtórzenia: Używanie powtórzeń i wariacji motywów, aby melodia była łatwa do zapamiętania.

Rytm

Definicja rytmu:
Rytm to organizacja dźwięków i ciszy w czasie. Jest to element muzyki, który nadaje jej strukturę i dynamikę.

Elementy rytmu:

 • Metrum: Podział utworu na regularne jednostki czasu, zwane miarami, które są określone przez liczbę bitów w takcie.
 • Tempo: Szybkość wykonywania utworu, mierzona w uderzeniach na minutę (BPM).

Przykłady różnych rytmów w muzyce:

 • Waltz: Trzyczęściowe metrum (3/4).
 • Rock: Często używa czteroczęściowego metrum (4/4).
 • Samba: Złożone rytmy z akcentami na różne części taktu.

Artykulacja

Definicja artykulacji:
Artykulacja to sposób, w jaki dźwięki są wykonywane i łączone ze sobą. Techniki artykulacyjne wpływają na charakter i ekspresję muzyki.

Różne techniki artykulacyjne:

 • Legato: Płynne łączenie dźwięków bez przerw.
 • Staccato: Krótkie, odseparowane dźwięki.
 • Marcato: Wyraźnie zaznaczone dźwięki, z mocnym akcentem.

Znaczenie artykulacji w interpretacji muzyki:
Artykulacja pozwala muzykom na wyrażenie emocji i nastroju utworu. Odpowiednie zastosowanie różnych technik artykulacyjnych może całkowicie zmienić charakter wykonania.

Dynamika

Definicja dynamiki:
Dynamika to głośność dźwięków w utworze muzycznym. Oznaczenia dynamiczne wskazują, jak głośno lub cicho należy grać dany fragment.

Oznaczenia dynamiczne w nutach:

 • Piano (p): Cicho.
 • Forte (f): Głośno.
 • Crescendo (cresc.): Stopniowe zwiększanie głośności.
 • Decrescendo (decresc.): Stopniowe zmniejszanie głośności.

Jak dynamika wpływa na wykonanie utworu:
Dynamika dodaje ekspresji i emocji do muzyki. Zmiany w dynamice mogą podkreślać ważne momenty w utworze i wpływać na nastrój słuchacza. Użycie odpowiedniej dynamiki jest kluczowe dla pełnego wyrażenia intencji kompozytora.

Przeczytaj jeszcze...

Dlaczego muzyka składa się z 12 nut?

Dlaczego muzyka składa się z 12 nut?

14-05-2024
Muzyka, która jest integralną częścią naszego życia, posługuje się systemem dwunastotonowym, znanym również jako skala chromatyczna. Ale dlaczego właśnie 12 nut? Odpowiedź na to pytanie leży w historii, akustyce i sposobie, w jaki ludzkie ucho odbiera dźwięki. Historia...
Instrumenty muzyczne, na których łatwo nauczyć się grać

Instrumenty muzyczne, na których łatwo nauczyć się grać

18-01-2024
W tym artykule poznasz prawdziwe instrumenty muzyczne, na których stosunkowo łatwo nauczysz się grać. Zaliczamy do nich m.in. dzwonki, kalimbę, flażolet, harmonijkę, ukulele oraz keyboard. W dalszej części dowiesz się więcej na temat każdego z instrumentów i znajdziesz odnośniki do...
Nauka gry dla dorosłych od zera - czy to ma sens? od czego zacząć?

Nauka gry dla dorosłych od zera - czy to ma sens? od czego zacząć?

03-06-2023
Wielu dorosłych odrzuca marzenie o nauczeniu się gry na instrumencie muzycznym, uważając to za coś zarezerwowanego wyłącznie dla dzieci i młodzieży. Wokół nas utrwalił się mit, że po przekroczeniu pewnej granicy wiekowej, nauka czegokolwiek, a już na pewno grania na instrumencie,...